Onze oplossingen


Unicomm

Vandaag de dag communiceren niet alleen mensen met elkaar maar ook producten. Dit noemt men Unified Communications.

Unified Communications is het proces waarbij alle communicatiemiddelen, communicatieapparatuur en media zijn geïntegreerd, zodat gebruikers met iedereen in contact kunnen komen, waar ze ook zijn, en in realtime.

Het doel van Unified Communications is het optimaliseren van bedrijfsprocedures en het verstevigen van de menselijke communicatie door de processen te vereenvoudigen.

Unicomm is de afkorting van Unified Communications en staat voor de (IP) diensten welke Unicomm levert:


Lees verder


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met de belangen van haar medewerkers of klanten, maar bijvoorbeeld ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Ook Unicomm draagt hierin haar steentje bij door betrokken te zijn bij maatschappelijk activiteiten zoals sport, educatie en welzijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn sponsoring van sportverenigingen, schoolprojecten en goede doelen.

Partners